livechat
   Kinh Doanh 1
Hotline : 0938390499
   Kinh Doanh 2
Hotline : 0938728499
   Kinh Doanh 3
Hotline : 0913020716
   Kinh Doanh 4
Hotline : 0903059499
   Kinh Doanh 5
Hotline : 0916842344
   Kế Toán HD & CN
Hotline : 0938390499

Mực in

Mực in INKTECH X342 sử dụng cho Lexmark X340/ X342/ X344 Series

Giá : 640,000 VNĐ

Mực in DRUM KIT- E250 sử dụng cho Lexmark E250/ E350 Series

Giá : 890,000 VNĐ

Mực in INKTECH E250 sử dụng cho Lexmark E250 Series

Giá : 790,000 VNĐ

Mực in INKTECH E240 sử dụng cho Lexmark E240 Series

Giá : 490,000 VNĐ

Mực in DRUM KIT- E230 sử dụng cho Lexmark E23X / E24X / E33X / E34X / X34X Series

Giá : 640,000 VNĐ

Mực in INKTECH E230 sử dụng cho Lexmark E23X / E33X / E34X Series

Giá : 340,000 VNĐ

Mực in DRUM KIT- E120 sử dụng cho Lexmark E120 Series

Giá : 540,000 VNĐ

Mực in INKTECH E120 sử dụng cho Lexmark E120 Series

Giá : 320,000 VNĐ

Mực in INKTECH LP9100 sử dụng cho Epson LP 6100/ 7900/ 9100 Series

Giá : 12,900,000 VNĐ

Mực in INKTECH N2500 sử dụng cho Epson EPL N2020/ N2500 Series

Giá : 1,140,000 VNĐ

Mực in INKTECH M2010 sử dụng cho Epson Aculaser M2010D Series

Giá : 880,000 VNĐ

Mực in DRUM KIT-5700 sử dụng cho Epson EPL 5700/ 5800/ 5900/ 6100 Series

Giá : 690,000 VNĐ

Mực in INKTECH 5700 sử dụng cho Epson EPL 5700/ 5800/ 5900/ 6100 Series

Giá : 440,000 VNĐ

Mực in DRUM KIT - 6200 sử dụng cho Epson EPL 6200 Series

Giá : 730,000 VNĐ

Mực in INKTECH 6200 sử dụng cho Epson EPL 6200 Series

Giá : 390,000 VNĐ

Mực in MLT-D105 sử dụng cho Samsung ML-1910/ 1911/ 1915/ 2525/ 2580/ SCX4600/ 4623F/ SF-650

Giá : 490,000 VNĐ

Mực in INKTECH 4300 sử dụng cho Samsung SCX-4300

Giá : 510,000 VNĐ

Mực in INKTECH 1640 sử dụng cho Samsung ML-1640/ 1641 / 2240 / 2241/ SCX-4521F (có chip)

Giá : 290,000 VNĐ

Mực in INKTECH 1610 sử dụng cho Samsung ML - 1610/ 1615/ 1620/ 2010, Samsung SCX-4521F, XEROX 3117

Giá : 290,000 VNĐ

Mực in INKTECH 4200 sử dụng cho Samsung SCX-4200

Giá : 340,000 VNĐ

Mực in INKTECH 1710 sử dụng cho Samsung SCX-4100(ML-4100D3)/ SCX-4216F/ ML-1520D3 ML-700/ 1510/ 1710

Giá : 290,000 VNĐ

Mực in INKTECH 53A-315 sử dụng cho Canon LBP 3310/ 3370, CRG 315/ 515/ 715 - 315

Giá : 840,000 VNĐ

Mực in INKTECH 35A-312 sử dụng cho Canon 3010/ 3050/ 3100/ 3108/ 3118/ 3150 /CRG 312/ 712/ 912

Giá : 800,000 VNĐ

Mực in INKTECH 49A-308 sử dụng cho Canon LBP 3300/ 3360/ CRG 308 / 508 / 708

Giá : 820,000 VNĐ