MÁY HỦY GIẤY

Còn hàng Máy hủy tài liệu Bonsaii C220B

Máy hủy tài liệu Bonsaii C220B

3.200.000 VNĐ
350.000 VNĐ
-%
 + Kiểu hủy: Vụn  + Số lượng hủy: 10 tờ/ 1 lần (A4)  + Kích thước hủy: 4x12 mm  + Chức năng đảo...
Máy hủy tài liệu Bonsaii C222B

Máy hủy tài liệu Bonsaii C222B

4.200.000 VNĐ
 + Kiểu hủy: Vụn  + Số lượng hủy: 16 tờ/ 1 lần (A4)  + Kích thước hủy: 4x12 mm  + Thời gian hủy...
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16

5.000.000 VNĐ
 + Kiểu hủy: Sợi  + Số lượng hủy: 12 tờ A4 (80gsm)  + Kích thước hủy: 4x35 mm  + Chức năng hủy: Giấy/...
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S23

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S23

5.600.000 VNĐ
 + Kiểu hủy: Cắt xiên  + Số lượng hủy: 14 tờ (80g A4)  + Kích thước hủy: 4 x 35 (mm)  + Thời gian...
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30

6.500.000 VNĐ
 + Kiểu hủy: Cắt xiên  + Số lượng hủy: 18 tờ (80g A4)  + Kích thước hủy: 4 x 35 (mm)  + Thời gian...
Máy Hủy Tài Liệu Bonsaii 4S16

Máy Hủy Tài Liệu Bonsaii 4S16

5.100.000 VNĐ
 + Kiểu hủy: Vụn  + Số lượng hủy: 06 tờ A4 (80gsm)  + Kích thước hủy: 2x10 mm  + Chức năng hủy: Giấy...
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23

5.300.000 VNĐ
 + Kiểu hủy: Vụn  + Số lượng hủy: 8 tờ A4 (80gsm)  + Kích thước hủy: 2X10 mm  + Chức năng hủy: Giấy...
Máy hủy tài liệu Lion M 616M

Máy hủy tài liệu Lion M 616M

3.800.000 VNĐ
 + Kiểu hủy: Cắt siêu vụn  + Số lượng hủy: 6 tờ A4 (75gsm)  + Kích thước hủy: 2x10 mm  + Chức năng...
Máy hủy tài liệu Lion M 815M

Máy hủy tài liệu Lion M 815M

3.909.000 VNĐ
 + Kiểu hủy: Cắt siêu vụn  + Số lượng hủy: 8 tờ A4 (75gsm)  + Kích thước hủy: 3x9 mm  + Chức năng...
Máy hủy tài liệu EBA 8250CC

Máy hủy tài liệu EBA 8250CC

5.250.000 VNĐ
Chức năng hủy: giấy. Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy : 8-10 tờ ( 70gsm/A4) Kích cỡ hủy (mm): 4 x 40 Độ...
Máy hủy tài liệu EBA 1125S

Máy hủy tài liệu EBA 1125S

12.990.000 VNĐ
- Chức năng hủy: giấy, kẹp giấy, kim bấm, thẻ tín dụng, CD. - Kiểu hủy: Hủy Sợi - Công suất hủy : 11-13 tờ ( 70gsm/A4) -...
Máy hủy tài liệu EBA 1126C

Máy hủy tài liệu EBA 1126C

10.990.000 VNĐ
- Chức năng hủy: Hủy giấy,kẹp giấy. - Kiểu hủy: Hủy vụn .- Công suất hủy: 6 - 7tờ (A4, 70 gm) .- Kích thước hủy:...
Máy hủy tài liệu EBA 1624C

Máy hủy tài liệu EBA 1624C

22.680.000 VNĐ
- Chức năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ tín dụng,.. - Kiểu hủy: Hủy vụn .- Công suất hủy: 13 - 15tờ (A4, 70 gm) .-...
Máy hủy tài liệu EBA 2127S

Máy hủy tài liệu EBA 2127S

28.260.000 VNĐ
- Chức năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ tín dụng, CD - Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 21 - 23 tờ (70gsm/A4) -...
Máy hủy tài liệu EBA 2127C

Máy hủy tài liệu EBA 2127C

32.000.000 VNĐ
Chức năng hủy: Hủy giấy, thẻ tín dụng - Kiểu hủy: Hủy Vụn .- Công suất hủy: 10-12  / 16 -18 tờ/lần (A4/70g)  .-...
Máy hủy tài liệu EBA 2331S

Máy hủy tài liệu EBA 2331S

43.500.000 VNĐ
- Chức năng hủy: giấy, ghim, kẹp giấy, thẻ tín dụng và CD / DVD. - Kiểu hủy: Hủy sợi.  - Công suất hủy: 30-32 tờ/lần...