livechat
   Kinh Doanh 1
Hotline : 0938390499
   Kinh Doanh 2
Hotline : 0938728499
   Kinh Doanh 3
Hotline : 0913020716
   Kinh Doanh 4
Hotline : 0903059499
   Kinh Doanh 5
Hotline : 0916842344
   Kế Toán HD & CN
Hotline : 0938390499

LEXMARK

Mực in INKTECH X342 sử dụng cho Lexmark X340/ X342/ X344 Series

Giá : 640,000 VNĐ

Mực in DRUM KIT- E250 sử dụng cho Lexmark E250/ E350 Series

Giá : 890,000 VNĐ

Mực in INKTECH E250 sử dụng cho Lexmark E250 Series

Giá : 790,000 VNĐ

Mực in INKTECH E240 sử dụng cho Lexmark E240 Series

Giá : 490,000 VNĐ

Mực in DRUM KIT- E230 sử dụng cho Lexmark E23X / E24X / E33X / E34X / X34X Series

Giá : 640,000 VNĐ

Mực in INKTECH E230 sử dụng cho Lexmark E23X / E33X / E34X Series

Giá : 340,000 VNĐ

Mực in DRUM KIT- E120 sử dụng cho Lexmark E120 Series

Giá : 540,000 VNĐ

Mực in INKTECH E120 sử dụng cho Lexmark E120 Series

Giá : 320,000 VNĐ